โรงเรียนอนุบาลสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น พานักเรียนร่วมสืบสานวิถีชีวิตชาวนา ลงแขกเกี่ยวข้าว นวดข้าว ทำข้าวจี่ ตามวิถีชาวนาคนอีสาน

สำนักข่าว : thainews.prd.go.th

URL : https://thainews.prd.go.th/

วันที่เผยแพร่ :  22  พ.ย.  2565

Scroll to Top