ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 14 ธ.ค.นี้

ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น แทนตำแหน่งที่ว่าง
ในวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น.
ผ่านช่องทางอีเมล mail.kku.ac.th
ดูรายละเอียดได้ที่ https://web.kku.ac.th/senate-election-2022

ม.ขอนแก่นร่วมกิจกรรมรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น

ม.ขอนแก่น ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอีสาน นำนางรำกว่า 200 คนร่วมใจรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น เพื่อเฉลิมฉลองมหานครขอนแก่นครบรอบ 225 ปี และแสดงออกถึงการรวมใจเป็นหนึ่งของชาวขอนแก่น

Scroll to Top