หน่วยทันตกรรมพระราชทาน มข.ช่วยให้ประชาชน สปป.ลาว กว่า 580 รายพ้นความทุกข์ยากสุขภาพในช่องปาก

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 หน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยการนำของ ผศ.ดร.ทพ.ไชยวุฒิ  พฤกษ์งามพันธ์  ประธานหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ได้ออกหน่วยร่วมสนับสนุนหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯเคลื่อนที่  เนื่องในวันแพทย์ลาว วันครบรอบวันก่อตั้งมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ และวันก่อตั้งคณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ  จึงมีการจัดโครงการให้บริการตรวจสุขภาพ และการให้บริการออกหน่วยด้านทันตกรรมแบบไม่มีค่าใช้จ่ายขึ้น ให้กับประชาชนลาว โดยได้รับความร่วมมือกับหลายภาคส่วน โดยหน่วยงานทางด้านสปป.ลาว ประกอบด้วย คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สมาคมทันตแพทย์ลาว ชมรมอดีตนักศึกษาทันตแพทย์ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์นครหลวงเวียงจันทน์  ด้านประเทศไทย ประกอบด้วย  หน่วยทันตกรรมพระราชทาน  ของคณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  หน่วยทันตกรรมโครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี ของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ซึ่งดำเนินงานตามพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยทันตกรรมโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  มูลนิธิทันตแพทย์เอกชนประเทศไทย  และมูลนิธิเพื่อผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก  คณะกรรมการประสานงานทันตสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แห่งประเทศไทย  กิจกรรมการให้บริการด้านทันตกรรมแก่ประชาชน สปป.ลาว  การให้บริการตรวจและจ่ายยารักษาโรคทั่วไป  เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในการจัดการประชุมวิชาการครั้งที่ 2 ของสมาคมทันตแพทย์ลาว  ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2565  เป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากประชาชนลาวจำนวนมากเข้ารับบริการดังกล่าว  ณ โถงอาคารคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ  วิทยาเขตดงโพธิ์ศรี   สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

พิธีเปิดกิจกรรมจัดขึ้นที่ห้องประชุมใหญ่ โดยมี  Dr.Somphone Phanhthavong, Dean of Faculty of Dentistry, Univetsit of Health Sciences  เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานต่อ  H.E.Prof.Pornmek Daraloi, President of Health Care Professional Counsil.  ประธานพิธีเปิด โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สปป.ลาว และผู้แทนหน่วยงานที่ร่วมกิจกรรมออกหน่วย  พร้อมกับถ่ายภาพร่วมกันก่อนเดินเยี่ยมชมกิจกรรมการให้บริการด้านทันตกรรม  การให้บริการตรวจ  และจ่ายยารักษาโรคทั่วไป

อ่านเนื้อหาข่าวเพิ่มเติม https://th.kku.ac.th/119081/

Scroll to Top