มข. ออกมาตรการเตรียมความพร้อมช่วยเหลือบุคลากรและนักศึกษาในภาวะการเกิดอุทกภัย

มข. ออกมาตรการเตรียมความพร้อมช่วยเหลือบุคลากรและนักศึกษาในภาวะการเกิดอุทกภัย

Scroll to Top