มข. เปิดบ้านต้อนรับคณะทูตสหรัฐอเมริกาประจำราชอาณาจักรไทย สานสัมพันธ์ทางวิชาการระหว่างประเทศมุ่งสู่ความเป็นสากล

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้การต้อนรับ Chargé d’ Affaires, a.i. Michael Heath รักษาการเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำราชอาณาจักรไทย พร้อมคณะบุคคลจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำราชอาณาจักรไทย โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ศ.พญ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และผศ.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมหารือทางวิชาการ ณ ห้องประชุม สิริคุณากร 5 ชั้น 6 อาคารสิริคุณากร สำงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การต้อนรับคณะบุคคลจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำราชอาณาจักรไทย ในการมาเยือนมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีเป้าหมายเพื่อหารือร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการพัฒนาความร่วมมือทางด้านวิชาการและวิจัย เพื่อส่งเสริมผลงานและศักยภาพของบุคลากร นักศึกษาของทั้งสองประเทศให้มีความเข้มแข็งพร้อมมุ่งสู่ความเป็นสากล

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า การหารือทางด้านวิชาการและวิจัยร่วมกับเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาพร้อมคณะ เป็นการดำเนินงานตามนโยบายเสาหลักของมหาวิทยาลัยในด้าน Spiritual หรือจิตวิญญาณแห่งความเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมโครงการทางด้านวิชาการและการวิจัยของมหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้าต่อไป

“มหาวิทยาลัยขอนแก่นรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำราชอาณาจักรไทยมาอย่างใกล้ชิด ที่ทำให้เกิดความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีที่แล้วได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และการแสดงดนตรีแจ๊ส  ของวง       ” The United States Air Force Band of the Pacific-Asia ”  ที่คณะศิลปกรรมเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562   ทำให้นักศึกษาและคณาจารย์ที่ได้เข้าร่วมได้รับประสบการณ์ที่ดีกับวงดนตรีที่ยอดเยี่ยม และยังได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “The U.S. Free and Open Indo-Pacific Strategy and Thailand” ณ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำราชอาณาจักรไทย ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษาและอาจารย์เป็นอย่างมาก

นอกจากนี้ความสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสถาบันนานาชาติในประเทศสหรัฐอเมริกามีความเข้มแข็งแน่นแฟ้นมากจะเห็นได้จากกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมนักเรียนแลกเปลี่ยน และความร่วมมือในการวิจัย ที่ได้มีการลงนามความร่วมมือมากกว่า 29 MOU ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและการทำงานร่วมกันจะทำให้ประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกาเติบโตไปพร้อมกันและสร้างสรรค์ผลงานทางด้านวิชาการและการวิจัยต่อไปในอนาคต” รศ.นพ.ชาญชัย กล่าว

Chargé d’ Affaires, a.i. Michael Heath รักษาการเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำราชอาณาจักรไทย

                 Chargé d’ Affaires, a.i. Michael Heath รักษาการเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำราชอาณาจักรไทย กล่าวว่า การมาเยือนของผมในครั้งนี้ส่วนหนึ่งเพื่อร่วมงาน ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2020 และ รู้สึกประทับใจมากที่มีเอกอัคราชทูตจากสหภาพยุโรปเข้าร่วม และขอบคุณท่าน รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและ ผศ.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศที่ให้การต้อนรับผมอย่างดีตั้งแต่เมื่อวาน

สำหรับผมนั้นได้เข้าร่วมวิ่ง Fun Run ซึ่งก็นับเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับผม และการจัดงานครั้งนี้ได้แสดงให้เห็นว่า ขอนแก่นเป็นเมืองนานาชาติ พัฒนาเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นเมืองแห่ง SMART CITY และเป็นระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกและตะวันตก รวมไปถึง มหาวิทยาลัยขอนแก่นก็นับเป็นมหาวิทยาลัยที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในประเทศไทย สำหรับทางสหรัฐอเมริกานั้นได้มีการจัดหลักสูตรที่หลากหลาย และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ตัวอย่างเช่น สถานทูตเคยจัดงานคอนเสริต USAF Air Force ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปี 2019 และปีนี้ะจะมีกำหนดจัดงานคอนเสริตดนตรีฮาวายอีก ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์นี้

สำหรับความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ อเมริกานั้นมีอยู่เป็นจำนวนมาก โดยในเดือนมีนาคมนี้ เรากำหนดที่จะมีการทำความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์ นอกจากนั้น ในปีนี้ยังเป็นการเฉลิมฉลองครบรอง 70 ปี ที่ทางรัฐบาลสหรัฐอเมริกาให้ทุนนักศึกษาไทยศึกษาต่อ ณ สหรัฐอเมริกา ตัวอย่างเช่น นักเรียนไทย 2 คน ที่ผมได้มีโอกาสเจอ ณ เมืองนิวยอร์ค และ อาจารย์ชาวไทย 1 ท่าน ที่ทำงานอยู่รัฐ วอชิงตัน ซึ่งบุคคลดังกล่าวก็ได้รับประสบกาณ์ที่ดีในการใช้ชีวิตอยู่ที่นั้น และในอนาคตผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้พัฒนาความร่วมมือด้านอื่นๆต่อไป

ทั้งนี้การมาเยือนมหาวิทยาลัยขอนแก่นของคณะทูตสหรัฐอเมริกาประจำราชอาณาจักรไทย  ได้มีการร่วมกันหารือทางด้านการพัฒนาวิชาการและงานวิจัยร่วมกันที่จะทำให้ทั้งสองประเทศมีการถ่ายทอดผลงานไปสู่สายตาของประชาคมโลกต่อไปในอนาคต และในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 จะมีการจัดงานแสดงคอนเสิร์ตของ ” Daniel Ho and Keali-i Ceballos ” ร่วมกับสถานทูตสหรัฐอเมริกา ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่จะถึงนี้

ข่าว : นางสาววนิดา บานเย็น  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กองสื่อสารองค์กร

แปล : นางพราวแสง สิริภานุวัฒน์

 

 

Scroll to Top