มข. เตรียมแผนพลิกโฉม KKU Campus ให้ “Great Place to Live”

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการเสวนา Reinventing KKU Campus ขึ้น ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมบรรยายพิเศษ โดยมี ผศ.ดร.สุรพล เนสุสินธุ์ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงาน และมีผู้บริหาร คณะ/หน่วยงาน และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ารับฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และรับชมในระบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting และ Facebook กว่า 400 คน เมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา

Scroll to Top