ครบรอบ 4 ปี อาคาร’อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ขอนแก่น ระบบนิเวศนวัตกรรมที่แข็งแกร่ง พัฒนาสู่รากฐานมั่นคงของเศรษฐกิจอีสาน

วันที่ 12 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา เวลา 07.00 น. อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม “ทำบุญครบรอบ 4 ปี การเปิดอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น)” โดยมี ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากร บริษัทภาคเอกชนผู้ใช้พื้นที่อาคารฯ ร่วมทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ใช้พื้นที่อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น)

นอกจากนี้ ในเวลา 15.00 น. ยังได้จัดกิจกรรม CEO Talk โดยให้ผู้บริหารของแต่ละบริษัทผู้ใช้พื้นที่อาคารฯ เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร โดยมีดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวต้อนรับและชี้แจงบทบาทของอุทยานวิทยาศาสตร์และวัตถุประสงค์การให้บริการพื้นที่อาคารฯ จากนั้น รศ.ดร.ธีรวัฒน์ เหล่านภากุล รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ชี้แจงเกณฑ์คะแนนประเมินในการพิจารณาต่ออายุข้อตกลงการให้บริการพื้นที่ จากนั้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมหารือแนวทางการพัฒนาพื้นที่และการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างโอกาสในการเชื่อมโยงธุรกิจ และส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศนวัตกรรม (Eco-System) ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค ต่อไป
ภาพ : นภดล / ข่าว : ณัฐกานต์
Scroll to Top