มข.มอบรางวัล 39 นักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2564

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 ฝ่ายวิจัย และ บริการวิชาการ โดยกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2564 โดยมี ศ.มนต์ชัย  ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงาน  รศ. นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิด ในการนี้ มีนักวิจัยที่ได้รับรางวัลเข้าร่วมพิธี ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และ ผู้ร่วมแสดงความยินดี เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ ออคิดบอลรูม 3 ชั้น 2  โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น

สำหรับการมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกๆ ปี เพื่อเป็นการสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานด้านการวิจัย และเป็นรางวัลให้กับบุคลากรที่มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท จนสามารถสร้างผลงานวิจัยที่โดดเด่น และได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่มีชื่อเสียง และ เป็นที่ยอมรับ ซึ่งในปี 2565 นี้นับเป็นครั้งที่ 10

ศ.มนต์ชัย  ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า  พิธีมอบรางวัลในครั้งนี้ ได้รับเงินสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2565 ซึ่งตลอดหลายปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการมอบรางวัลให้กับนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน รวมทั้งสิ้น 289 รางวัล เป็นรางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน 22 รางวัล และในปีนี้จะมีการมอบรางวัลทั้งหมดรวม 39 รางวัล  เป็นรางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับเหรียญเงิน 19 รางวัล รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับเหรียญทอง 14 รางวัล รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับเพชร 5 รางวัล และรางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน อีก 1 รางวัล

รศ. นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยทั้ง 39 ท่าน ที่ได้รับรางวัลในวันนี้ และ ขอชื่นชมทุกท่านที่มีความทุ่มเท เสียสละ ในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นภาระงานด้านการเรียนการสอน หรือด้านบริการวิชาการ

“การจัดงานครั้งนี้เป็นโอกาสที่เราจะได้ขอบคุณนักวิจัยที่ทำงานสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นของเราอยู่ในกลุ่ม Global & Frontier Research หรือ กลุ่มสถาบันอุดมศึกษามุ่งเน้นการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก ซึ่งมี World Rankings เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญ  โดยตัววัดที่สำคัญด้านนี้ คือ ผลงานวิจัย ซึ่งนักวิจัยที่ได้รับรางวัลทั้งหมด 39 ท่าน ในครั้งนี้เป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ที่ทำผลงานให้ World Rankings ของเราอยู่ในอันดับที่ดี สามารถสร้างความภาคภูมิใจให้มหาวิทยาลัยได้ ในนามหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความภูมิใจอย่างยิ่งที่ทุกท่านได้สร้างผลงานอันทรงคุณค่า นอกจากสร้างชื่อเสียงให้ตัวท่านเอง แล้วยังเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยด้วย”

ศ.สมชาย ปิ่นละออ  ผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2564  กล่าวว่า เมื่อทราบว่าได้รับรางวัลรู้สึกยินดี และ เป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ในชีวิตอาจารย์มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลอันทรงเกียรติและสูงสุดในด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ ขอขอบคุณฝ่ายวิจัยและมหาวิทยาลัยที่มอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้ให้

“งานวิจัยที่ภูมิใจที่สุด คือ งานการศึกษาเกี่ยวกับกลไกการเกิดโรคพยาธิใบไม้ในตับ และ ทำให้เป็นมะเร็งท่อน้ำดี โดยเรามีการศึกษาในสัตว์ทดลองตั้งแต่การป้อนหนูให้เป็นมะเร็งท่อน้ำดีในสัตว์ทดลอง และได้แสดงหลักฐานต่างๆเป็นจำนวนมาก จนกระทั่งพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าการเกิดพยาธิใบไม้ตับเป็นสาเหตุหลักของการเป็นมะเร็งท่อน้ำดี และ ผลงานที่เกิดขึ้นทำให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารQ1 และ ผลงานของงานนี้ได้นำไปเป็นนโยบายแห่งชาติและผลักดันให้เกิดผลกระทบในสังคม ในสถาบันมะเร็งท่อน้ำดีซึ่งมีการศึกษาอยู่ในขณะนี้”

สำหรับหลักในการทำงานวิจัยนั้น ศ.สมชาย กล่าวต่อว่า นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตในผลงาน ต้องยึดหลักความถูกต้องตามหลักวิชาการ บางครั้งการศึกษาวิจัยอาจจะมีข้อผิดพลาดบ้าง แต่ถ้าเรายึดหลักความถูกต้อง จะสามารถแก้ปัญหาได้ นอกจากนี้ ไม่ใช่ว่าเราเป็นอาจารย์มีหน้าที่แค่ทำวิจัยอย่างเดียว แต่เรามีหน้าที่ทั้งการเรียนการสอน และ งานบริการ  รวมไปถึงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นเราต้องทำหน้าที่ของอาจารย์ให้สมดุลทุกด้าน อย่างเช่น ผมไม่ได้มีหน้าที่เฉพาะทำงานวิจัย แต่ยังมีหน้าที่ประธานบัณฑิตศึกษาในอดีต และ ดูแลมาตรฐานของหลักสูตรผลิตบัณฑิตศึกษาในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ซึ่งปัจจุบันผลงานของนักศึกษาทุกคนก็สร้างให้เรามีผลงานวิจัยไปด้วย และ องค์ความรู้ที่เราได้ ก็นำไปสอนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา หรือ นักศึกษาแพทย์ ระดับปริญญาตรีด้วย เพราะฉะนั้นการเป็นอาจารย์เราต้องทำงานให้สมดุลกันทุกด้าน ไม่ใช่เน้นเฉพาะเพียงด้านใดด้านหนึ่ง นอกจากนี้ต้องดูแลครอบครัวให้เกิดความสมดุลด้วยเช่นกัน

ข่าว : รวิพร สายแสนทอง ภาพ : ณัฐวุฒิ จารุวงศ์

KKU presents prizes to 39 outstanding and Sarasin-Honors researchers of 2021

https://www.kku.ac.th/14268

Scroll to Top