มข.จัด Agro Tour ปลูกฝังเด็กวัยฟันน้ำนม เรียนรู้รากเหง้าวิถีเกษตรไทย

________เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565  เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน  Agro Tour  ซึ่งเป็นกิจกรรมดำนาปลูกข้าว 2022 ให้กับเด็กอนุบาล 1 และ 2 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา ระหว่างวันที่ 10 – 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565  เวลา 09.30 น. – 11.30 น. ณ แปลงฝึกงาน  ถนนต้นสักสายรหัส  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย  คณาจารย์  นักเรียนระดับอนุบาล 1-2 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น มอดินแดง และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาศาสตร์  โดยการนำของ อาจารย์ ประภาพร  จันทะบุรม รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายอนุบาลศึกษา  และมีนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์เป็นผู้จัดกิจกรรมฐานต่างๆ พร้อมเป็นพี่เลี้ยงในการทำกิจกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

________รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร  กล่าวว่า  ‘Agro Tour  เป็นกิจกรรมที่คณะเกษตรศาสตร์ จัดขึ้นอย่างดีที่สุดสำหรับนักเรียนตัวน้อย  เพื่อเป็นโอกาสให้นักศึกษาที่เรียนด้านการเกษตร ได้พัฒนาทักษะในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ให้มีความรู้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการเกษตร โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ เยาวชนคนรุ่นใหม่ และเด็กๆ  กิจกรรมในครั้งนี้  จึงเป็นความร่วมมือกันกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น มอดินแดง และศึกษาศาสตร์ โดยจัดให้เด็กนักเรียนระดับอนุบาล 1-2 ได้ฝึกดำนา เลี้ยงปลา ทำกิจกรรมด้านการเกษตรหลายๆ อย่าง เพื่อให้ได้รู้ว่าการเกษตรเป็นพื้นฐานของผู้คนในประเทศไทย เป็นพื้นฐานที่สำคัญของการพัฒนาประเทศ กิจกรรมที่จัดให้ทำให้เด็กมีความสนุก หลายคนไม่เคยลุยโคลนก็ได้ทำ  เป็นกิจกรรมให้เด็กได้รู้ว่าจริงๆ แล้ว ชาวนาได้ทำงานหนักเพียงใดเพื่อคนทั้งประเทศ”

________การจัดโครงการ ‘Agro Tour  ในครั้งนี้ นอกจากกิจกรรมการดำนาแล้ว  ยังมีกิจกรรมฐานต่างๆ ได้แก่  ร้อยกำไลลูกยาง  ทำลูกปัด  ทำตุ๊กตาจากใบตอง  ทำของเล่นม้าก้านกล้วย ปลูกทานตะวันในกระถาง  จำลองเสียงจักจั่น  บิงโกแมลง ระบายสีรูปปั้นปลา  การปลูกไม้น้ำ  การกระดาษตักปลา และการปั้นแป้งปั้นปลา ทั้งยังได้รับปลาที่ตักได้ และได้ลูกปัดที่ร้อยเองติดมือกลับไปด้วย  สร้างความสนุกสนาน และความตื่นตาตื่นใจให้กับนักเรียนอย่างมาก

________นับเป็นโอกาสอันดีที่การจัดกิจกรรมในครั้งนี้  เป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ จะได้จัดกิจกรรมงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2566  ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2566  และนักศึกษาส่วนหนึ่งของสาขาวิชาพืชไร่ยังได้เตรียมความพร้อมการจัดแปลงกังหันครั้งที่ 10 เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ที่กำลังจะรับปริญญาในช่วงกลางเดือนธันวาคม 2565 ซึ่งทางนักศึกษาสาขาวิชาพืชไร่ได้เปิดเผยว่า จะสร้างสรรค์พื้นที่ปลูกพันธ์ไม้ประดับนานาพรรณให้ยิ่งใหญ่มากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาอีกด้วย

ข่าว   :   วัชรา   น้อยชมภู
ภาพ  :   ณัฐวุฒิ  จารุวงศ์

Scroll to Top