มหาวิทยาลัยขอนแก่นไฟเขียวนักศึกษาแต่งกายตามเพศสภาพที่ไม่ตรงกับเพศกำเนิด หรือชุดสุภาพได้ ‘ส.ส.ก้าวไกล’ ยินดี ธนาคาร ธอส.เริ่มปล่อยกู้ LGBTQ+ หวังอนาคตมีกฎหมายรองรับสิทธิเท่าเทียม

วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2565
หัวข้อ มหาวิทยาลัยขอนแก่นไฟเขียวนักศึกษาแต่งกายตามเพศสภาพที่ไม่ตรงกับเพศกำเนิด หรือชุดสุภาพได้ ‘ส.ส.ก้าวไกล’ ยินดี ธนาคาร ธอส.เริ่มปล่อยกู้ LGBTQ+ หวังอนาคตมีกฎหมายรองรับสิทธิเท่าเทียม อ่านเพิ่มเติม https://prachatai .com/journal/2022/06/99290
สำนักข่าว
facebook: ประชาไทPrachatai.com
URL มหาวิทยาลัยขอนแก่นไฟเขียวนักศึกษาแต่งกายตามเพศสภาพที่ไม่ตรงกับเพศกำเนิด หรือชุดสุภาพได้ ‘ส.ส.ก้าวไกล’ ยินดี ธนาคาร ธอส.เริ่มปล่อยกู้ LGBTQ+ หวังอนาคตมีกฎหมายรองรับสิทธิเท่าเทียม อ่านเพิ่มเติม https://prachatai .com/journal/2022/06/99290
Scroll to Top