QSHC แนะนำบริการ Premium Clinic กับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น

เจ้าหน้าที่หน่วย Premium Clinic ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ แนะนำรูปแบบการให้บริการด้านต่าง ๆ ของ Premium Clinic ให้กับหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ณ ห้องแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ที่มี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุม

Scroll to Top