มข.ประกาศผลการประกวดการออกแบบตราสัญญลักษณ์ และ คำขวัญ เนื่องในโอกาส 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศผลการประกวดการออกแบบตราสัญญลักษณ์ (LOGO) และ คำขวัญ (MOTTO) เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง 60 ปี แห่งการสถาปนา ในปี 2567

 

     ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดให้นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศิลปิน นักออกแบบ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) และ คำขวัญ (Motto) “ในวาระครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น” ในปี 2567  ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่ากว่า 60,000 บาท โดยการประกวดเริ่มรับสมัครผลงานตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 เมษายน 2565

รางวัลประกอบด้วย

     รางวัลชนะเลิศ มี 1 รางวัล เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

     รางวัลรองชนะเลิศ มี 1 รางวัล เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

     รางวัลชมเชย มี 3 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

 

มีผู้ที่ได้รับรางวัล ดังนี้

    

     รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายอธิคม ขัติยศ  รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

     รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นายธานี  เหมือนนุช  รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลชมเชย มี 3 รางวัล  รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ   ได้แก่

1.นายศราวุธ วงศ์ใหญ่

          2.นายธนากร คุ้มเครือ


          3.นายวีรบุรุษ พลอยวิเลิศ

 

ข้อมูล ภาพประกอบ : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

รวบรวม : เบญจมาภรณ์  มามุข

 

Scroll to Top