สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ มข. ออกหน่วยคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ/มะเร็งท่อน้ำดี อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ มข. มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ศูนย์อนามัยที่ 7  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 รพ.จิตเวชราชนครินทร์ ขอนแก่น และโรงพยาบาลน้ำพอง ร่วมจัดงาน “หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ สมาคมศิษย์เก่าแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1” ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดยมี นพ.ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 150 คน

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้สร้างความร่วมมือกับภาคีหน่วยงานต่างๆ ทั้งระดับเขต ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ตำบล จัดบริการด้านสุขภาพให้พี่น้องประชาชนชาวอำเภอน้ำพอง จ.ขอนแก่น ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีด้วยอัลตร้าซาวด์ ตรวจคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับจากปัสสาวะ โดย สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี  การ X-Ray ปอด เพื่อคัดกรองโรคทางเดินหายใจ โดย ศูนย์อนามัยที่ 7 การคัดกรองสุขภาพจิต การบริจาคสิ่งของเครื่องใช้และยารักษาโรคที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน และกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับพี่น้องชาวน้ำพองและงานด้านสาธารณสุขของจังหวัดขอนแก่น

โดยการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี วันนี้ มีประชาชนลงทะเบียนเข้ารับตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับจากปัสสาวะ จำนวน 85 คน  และเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีด้วยอัลตร้าซาวด์ จำนวน 85 คน ผลการตรวจพบว่า สงสัยเป็น CCA 2 คน (2.35%) โดยได้ทำการส่งต่อคนไข้เข้าสู่กระบวนการรักษาที่โรงพยาบาลน้ำพอง ต่อไป

ภาพ : วันชัย กาญจนสุรัตน์/ปณิธาน ศรีบุญเรือง
ข่าว : ปณิธาน ศรีบุญเรือง

Scroll to Top